انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال) منتمنت

انجام پایان نامه های رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک، بیومدیکال)

انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و تمرینات درس های سیستمهای عصبی عضلانی، کنترل فازی، سیستم های آشوبگون، شناسایی آماری الگو، پردازش سیگنال های دیجیتال، شبکه های عصبی، ابزار دقیق پزشکی، تعمیر و نگهداری، پردازش تصویر و بینایی ماشین و ... با متلب(Matlan)

پروژه های انجام شده:

azpayan.ir
softazir@gmail.com
0938-433-0138
azpayan.ir
softazir@gmail.com
0938-433-0138azpayan.ir
softazir@gmail.com
0938-433-0138

 

شبیه سازی سیستم گوش انسان با متلب (Matlab) بر مبنای مقاله ای با عنوان A mass-spring model of the auditory system in otosclerosis

شبیه سازی و انجام تمرینات درس شناسایی سیستم های بیولوژیکی با روش های مختلف پارامتری و غیر پارامتری و ....

شبیه سازی مقاله  Simulation of Nerve Block by High-Frequency Sinusoidal Electrical Current Based  on the Hodgkin–Huxley Model  با متلب

azpayan.ir
softazir@gmail.com
0938-433-0138
azpayan.ir
softazir@gmail.com
0938-433-0138azpayan.ir
softazir@gmail.com
0938-433-0138


انجام پروژه های پزشکی