انجام پروژه مهندسی پزشکی تخخ

انجام پروژه مهندسی پزشکی

ارائه مشاوره جهت مهندسی پزشکی و پروژه های صنعتی در تمامی فیلدهای مرتبط با مهندسی پزشکی با نرم افزارهای مختلف توسط گروه ویژه از فارغ التحصیل های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های معتبر ایران. در زیر لیست برخی از پروژه های مهندسی پزشکی آورده شده است.

 

 • ارائه مشاوره جazpayan.ir
  softazir@gmail.com
  0938-433-0138
  azpayan.ir
  softazir@gmail.com
  0938-433-0138azpayan.ir
  softazir@gmail.com
  0938-433-0138هت انجام پروژه شبیه سازی حرکت آمبولی در رگ
 • ارائه مشاوره جهت انجام پروژه تحلیل توزیع تنش و کرنش وارده به ستون فقرات
 • ارائه مشاوره جهت انجام پروژه شبیه سازی حرکت اندام های بدن در نرم افزار OPENSIM
 • ارائه مشاوره جهت انجام پروژه تحلیل تعامل سیال- جامد در حرکت توده سلولی درون نازل
 • ارائه مشاوره جهت انجام پروژه شبیه سازی عملکرد دریچه های قلبی
 • ارائه مشاوره جهت انجامazpayan.ir
  softazir@gmail.com
  0938-433-0138
  azpayan.ir
  softazir@gmail.com
  0938-433-0138azpayan.ir
  softazir@gmail.com
  0938-433-0138 پروژه تحلیل توزیع تنش در رگ ها در اثر دوشاخگی

 

 • ارائه مشاوره جهت انجام پروژه شبیه سازی استنوسیز و تمرکز تنش درون رگ ها

انجام پروژه های پزشکی